Mối nồi mềm cao su - loại đơn

Mối nồi mềm cao su - loại đơn

Mã : 911/01
Mối nồi mềm cao su - loại đơn
Tiêu chuẩn:
- Mặt bích: EN 1092-2 (ISO 7005-2)
Vật liệu:
- Mặt bích: Thép carbon
- Thân: EPDM

Dải kích thước: 40-600

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 90

Giới hạn áp suất làm việc: 16

Tải tài liệu: Datasheet

Khách hàng

Hotline
Quý khách có nhu cầu
vui lòng liên hệ