730/2

730/2

Mã :

Dải kích thước: 50-300

Giới hạn nhiệt độ làm việc: 70

Tải tài liệu: Datasheet

Khách hàng

Hotline
Quý khách có nhu cầu
vui lòng liên hệ