→ 
 › 

Cung cấp Vật tư Van AVK cho Dự án Thoát Nước và Xử Lý Nước Thải khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên

Thông tin về dự án:


1. Tên dự án
: Thoát Nước và Xử Lý Nước Thải khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên

2. Tên nhà tài trợ: Bộ kinh tế đối ngoại và hợp tác Phát triển của Vương quốc Hà Lan 

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

4. Chủ dự án: Công ty Cổ Phần Nước Môi Trường Bình Dương (BIWASE)

5. Đơn vị tư vấn thiết kế: Liên danh tư vấn ELIQUO-WATER & ENERGY BV và Công ty Cổ phần xây dựng và kỹ nghệ môi trường Việt Nam.

6. Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ Phần tư vấn Cấp Thoát Nước và Môi Trường (WASE).

7. Mục tiêu, phạm vi và nội dung đầu tư của dự án

7.1. Mục tiêu của dự án:

-    Thu gom và xử lý nước thải của các khu dân cư, các cơ sở sản xuất công nghiệp trong khu vực dự án đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

7.2. Phạm vi phục vụ của dự án:

-    Một phần phường An Phú, Bình Chuẩn và Thuận Giao thuộc thị xã Thuận An; một phần phường Tân Phước Khánh và toàn bộ phường Thái Hoà thuộc thị xã Tân Uyên; toàn bộ phường Tân Bình thuộc thị xã Dĩ An với tổng diện tích cả 3khu vực là 3.380ha. 

7.3. Nội dung đầu tư của dự án:

-    Xây dựng hệ thống thu gom nước thải + 06 trạm bơm nâng + 01 nhà máy xử lý nước thải có công suất 15.000 m3/ngđ. Công nghệ xử lý sinh học có đủ khả năng xử lý nước thải đầu vào có chất lượng ở tiêu chuẩn loại B và đầu ra xả ra nguồn tiếp nhận đạt tiêu chuẩn loại A. 

8. Tổng mức đầu tư:

Tổng chi phí đầu tư dự án 893.411 triệu VND (Tám trăm chín mươi ba tỷ bốn trăm mười một triệu đồng Việt Nam);  

-    Nguồn vốn: Vốn trong nước kết hợp Nguồn tài trợ ODA thuộc chương trình ORIO, hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan. 

9. Tiến độ thực hiện

- Năm 2013 - năm 2016 chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện thiết kế chi tiết.

- Năm 2016 – năm 2018 Đấu thầu và thi công hoàn thành.

10. Hình ảnh mặt bằng và thi công xây dựng nhà máy

Khách hàng

Hotline
Quý khách có nhu cầu
vui lòng liên hệ