→ 
 › 

Năm 2014 Duy Bảo vinh dự được Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần nước Thủ Dầu Một chọn là nhà cung cấp Van AVK cho toàn Dư án. 

Thông tin về dự án:

1.    Tên dự án: Dự Án Cấp Nước Nam Thủ Dầu Một Mở Rộng – Nhà máy nước Dĩ An 2

2.    Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần nước Thủ Dầu Một

3.    Mục tiêu đầu tư:

-     Tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở khu vực đô thị từ 55% lên 70%.

-     Mở rộng thêm hệ thống cấp nước sạch hoàn chỉnh tại tỉnh Bình Dương nhằm đáp ứng chất lượng cũng như số lượng cho các đối tượng dùng nước trong khu vực dự án.

-     Do công suất nhà máy hiện tại hết công suất, đang vận hành vượt tải 50% nên cần phải nhanh chóng đầu tư xây dựng nhà máy phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ của nhân dân khu vực dự án và sản xuất của các khu công nghiệp.

4.    Công suất: 50.000 m3/ngày đêm x 2 (trong đó trạm bơm nước thô công suất 400.000 m3/ngày đêm).

5.    Tổng mức đầu tư: giá trị dự toán: 500.586.000.000 đồng, thực tế thực hiện 450 tỷ đồng.

6.    Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn Công ty Cổ phần nước Thủ Dầu Một.

7.    Phạm vi phục vụ: Khu đô thị công nghiệp trong vùng đô thị Nam Bình Dương.

8.    Ngày khởi công:             06/02/2014

9.    Ngày chạy thử:               20/8/2014

10.  Ngày đưa vào sử dụng: 12/9/2014

 

 

Khách hàng

Hotline
Quý khách có nhu cầu
vui lòng liên hệ