Special Coated Pipes

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

hanls@dbco.vn

Special Coated Pipes

Ống tráng đặc biệt

Sự ăn mòn đất phức tạp đòi hỏi khả năng chống ăn mòn bên ngoài của đường ống cao hơn.
Lớp phủ chống ăn mòn bên ngoài cơ bản mà Công ty Ống Xinxing cung cấp là lớp Kẽm, có tác dụng chống ăn mòn tốt trong hầu hết các môi trường đất. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, lớp kẽm bảo vệ không thể chống lại sự ăn mòn của đất ăn mòn mạnh nên cần bảo vệ đường ống bằng cách sử dụng ống bọc polyethylene làm lớp chống ăn mòn hoặc lớp phủ đặc biệt. Theo môi trường đất của đường ống chôn và khả năng đánh giá mức độ ăn mòn của đất, Công ty Ống  Xinxing có thể giúp khách hàng thiết kế sơ đồ chống ăn mòn đường ống đáp ứng yêu cầu sử dụng cũng như hiệu suất chi phí cao.
Zalo
Hotline